Wear your own fashion cartoon!

-


When I am going back  to my childhood, my first memory of it  is spending time with my fav cartoons and dreaming about my owns. Do you remember three cute characters from The powerpuff girls? Or a flegmatic woman named Daria? As I grow up, something from my childhood is still in myself - I am absolutely in love with  any cartoons, illustrations,sketches, fairytales, animated movies, etc. When I am looking at that character, I can express so many feelings, thoughts, ideas and feel their own stories. Immediately you have such a strong feeling that you can be a part of their world, although it just takes  a place in your head.


On the other hand, I love  how can be  different parts of fun,relax, art and culture are connected and make something really special. That is really fascinating and gives that final product higher quality and some special creativity. You know, me as a right fashion-lover, I just never stop loving Karl Lagerfeld and his work. Love every collection, thing with his famous logo or picture of Choupette. I think  I don´t have to special mention  Karl´s world specially, because everybody knows it and , probably, love it. 

When I have heard about one fascinating cartoonist named Tiffany Cooper, I went back to my childhood again. And when I have heard about her team-work with Karl, I was totally amazed! Just imagine that great fashion cartoon, in which you can be a part of !

And as the bonus - all of those cute illustrations  you can actually wear !. So, when you have "dalliance mood", just lost yourself in stylish scarf with Choupette as a queen. When you have one of "witty-days", dress yourself up to funny cartoons of Karl´s majesty. Don´t forget a fact, that in the fashion  is everything possible! (Thanks for that)

Just have a  look at these cute and funny illustrations. Do you recognize some special moments in fashion? Or some important people from the fashion industry? 


Keď sa vrátim späť do svojho detstva, mojou prvou spomienkou je čas strávený s  obľúbenými rozprávkami a snívaním o tých vlastných. Pamätáš si tri zlaté postavičky z The powerpuff girls? Alebo flegmatickú ženu menom Daria? Ako som vyrástla, niečo z môjho detstva vo mne zostalo - a to láska k  rozprávkam, animovaným filmom,ilustráciám, nákresom,... Keď sa pozerám na danú postavu, viem vyjadriť tak veľa pocitov, myšlienok, nápadov a cítiť ich vlastné príbehy. Ihneď máš skrátka ten silný pocit, že môžeš byť súčasťou ich sveta, aj keď sa to odohráva len v tvojej hlave.

Na druhej strane milujem, ako sa dokážu rôzne časti umenia, kultúry, formy zábavy spájať a vytvárať niečo naozaj špeciálne. Fascinuje ma to a celkovo to výslednému "produktu" dáva vyššiu kvalitu  a špeciálnu kreativitu. Vieš , že som milovníčkou módy a skrátka nikdy neprestanem ľúbiť Karla Lagerfelda a jeho prácu. Milujem každú kolekcou, vec s tým známym logom alebo obrázok Choupette. Myslím si že Karla a celý blázinec okolo neho nejako obzvlášť nemusím spomínať, pretože  ho pozná a pravdepodobne tiež miluje,

Keď som sa dopočula o fascinujúcej ilustrátorke Tiffany Cooper, opäť som sa vrátila do detských čias. A keď som sa dopočula o jej spolupráci s Karlom, zostala som ohromená! Len si predstav módnu rozprávku , ktorej môžeš byť súčasťou!

Bonusom je, že tieto milé ilustrácie môžeš reálne nosiť! Takže, ak máš trebárs "flirtovaciu náladu" jednoducho sa zahaľ do štýlovej šatky s motívom Choupette ako kráľovnej. Ak máš jeden z tých "vtipných dní"  obleč si smiešny obraz Karla. Nezabúdaj na fakt, že v móde je všetko možné! (vďaka za to)

Pozri sa na tieto zlaté ilustrácie .Spoznáš nejaký významnejší moment v oblasti módy /galavečera alebo  dokážeš spoznať nejakú významnú osobnosť z módnej brandže?Yours Brunette / Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe