Fiesta del Baile = magic night

-


Busy days with a lots of duties. You don´t have time for yourself. You don´t have time for  thinking about yourself. You are in hurry, which doesn´t have an end. Sometimes you just feel like total nolifer. But what is our life about? I love dancing because when you dance, you suddenly forget your problems, all duties and you can feel freedom. Just imagine that world in a slow motion. Without any stress. Just close your eyes, hear the rhythm of music and feel that energy.  It´s a great opportunity for finding yourself. That different and positive one.
A few weeks ago I told to myself, that I need to turn-off and slow down.  Next to dancing I also love traveling and exploring new cultures, habits of lifestyle, fashion and meet people from around the world. I had connected all of my favourite activities into one and I had decided to attend one special event, which was absolutely stunning !
I am so glad that I am still a part of one big family named Bailadora dance group. I have learnt one thing - enjoying my life, eventhough it is not always that easy. You know, nothing lasts forever, but when you  really enjoy your life, you have a very special feeling, that you will live forever!


Dni plné povinností a zaneprázdnenosti. Nemáš absolútne na seba čas. Nemáš čas ani len na seba myslieť. Si v strese, ktorý nemá konca. Občas sa skrátka cítiš ako človek bez života. Avšak, o čom je skutočne náš život?

Milujem tanec, pretože keď tancuješ, odrazu zabudneš na všetky problémy, povinnosti a cítiš slobodu. Len si predstav ten  spomalený svet. Bez stresu. Zavri oči , započúvaj sa do rytmu hudby a cítiť jej energiu. Toto je skvelá príležitosť na nájdenie seba samej. Na nájdenie toho iného a pozitívneho ja.
Pred pár týždňami som si povedala, že by asi bolo na čase vypnúť a spomaliť. Okrem tanca taktiež milujem cestovanie a spoznávanie nových kultúr, zvykov životného štýlu, módy a stretávanie ľudí z celého sveta. Všetky tieto moje obľúbené aktivity som skĺbila do jednej a rozhodla som sa zúčastniť jednej špeciálnej udalosti, ktorá bola skrátka ohromujúca!
Som veľmi rada, že som stále súčasťou veľkej rodiny s názvom Bailadora dance group. Naučila som sa jednu vec - užívať si život, aj keď to nieje vždy také ľahké. Ako sa vraví, nič netrvá večne, ale ak si svoj život skutočne užívaš, máš pocit, že budeš žiť navždy!It´s my pleasure to introduce an event named Fiesta del Baile to you! An event, in which every woman felt beautiful. An event, in which every human felt happy. An event, which was not only  about a dance, but also about our lifes.
So, that night was absolutely amazing. When I sat down, holding a program list and lost in the dark, I was  impatiently waiting what will happen.
When I overheard first part of the song, saw lights in which a beautiful young woman in Indian costume  had started dancing , it was totally breathtaking. In that second I lost in my own paradise.


Je mi cťou predstaviť vám udalosť s názvom Fiesta del Baile!  Udalosť, na ktorej sa každá žena cítila krásne. Udalosť, na ktorej sa každý človek cítil šťastný. Udalosť, ktorá nebola len o tanci, ale predovšetkým aj o našich životoch.
Jednoducho, ten večer bol absolútne čarovný. Keď som si sadla, držiac program a stratila som sa v tme, vzrušene som čakala, čo bude nasledovať.
Keď som začula začiatok pesničky, videla som osvetlenie v ktorom začala krásna mladá žena v indickom kostýme tancovať, bolo to totálne dychberúce. V tej sekunde som sa stratila v mojom vlastnom raji.

It´s so admiring,  how a main coach and founder of Bailadora dance group - Alenka Ledvenyiová thinks details. Do you have noticed like all the details ( costumes, poses,  expressions, atmosphere,..) are playing together and create one unique experience?
Our first stop was in India. As I had mentioned, that beautiful woman launched this show and another women joined her in this impressive performance.

 Obdivujem , ako hlavná trénerka a zakladateľka Bailadory dance group - Alenka Ledvenyiová myslí na detaily. Všimli ste si, ako všetky detaily ( kostýmy, pózy, výrazy, atmosféra,..) spolu krásne hrajú a vytvárajú jeden unikátny zážitok?
Naša prvá zastávka bola India. Ako som už spomínala, tá krásna žena zahájila túto šou a ostatné sa neskôr v tomto pôsobivom vystúpení k nej pripojili.

René Štúr leaded us during the whole evening with his pleasant voice and relaxed behaviour.

René Štúr  nás sprevádzal s jeho príjemným hlasom a uvoľneným správaním počas celého večera.Theese little girls were so cute and they moved with hips like professionals!

Tieto malé dievčatá (bailadorky) boli tak zlaté. Vrteli bokmi ako profesionálky!
 I know lot of  good singers, but when I overhear an amazing voice of Dominika Titková & Friends, I had goosebumps! It was a very fresh enrichment.

Poznám veľa dobrých spevákov, no keď som začula čarovný a zamatový hlas Dominiky Titkovej &Friends, mala som zimomriavky!  Bolo to skutočne svieže obohatenie.

When you say Guaguancó, I will imagine Cuba, rum and theese pretty women in bright colours, impressive costumes and with love in their expression.

 Keď sa povie Guaguancó, predstavím si Kubu, rum a tieto krásky v oslnivých farbách , pôsobivých kostýmoch a láskavým pohľadom.Listening to Mambo No. 5, watching this sexy, flirty and womanly dance, I felt that incredible energy. I also love their costumes with stripes!


Pri počúvaní Mambo No. 5, pozeraní tohto sexy, flirtovacieho a ženského tanca cítim skrátka neuveriteľnú energiu. A samozrejme, milujem tieto vaše kostýmy!
It was interesting experience for me watching theese "Brazilian men" in their dance and  duels. Abadá Capoeira, you really caught my attention!

Bola to skutočne zaujímavá skúsenosť sledovať týchto "Brazílčanov" v ich tanci a súbojoch.
Abadá Capoeira , skutočne ste si získali moju pozornosť!

When I remember Campana Batucada and their drums, my heart is still beating so fast! This show needed no words, absolutely energized and stunning performance!

Keď si spomeniem na Campana Batucada a ich bubny, moje srdce doteraz rýchlo bije ! Táto šou nepotrebuje žiadne slová, skrátka absolútne energické a ohromujúce vystúpenie!Wild Amazonian women, passion and energy in their dance, incredible costumes. That was Timbalada!

Amazonské divožienky, vášeň, energia a opäť raz neuveriteľné kostýmy. To bola Timbalada!


Every dance has its own story. When you watch Cumbia Colombiana, you will realize that wedding is an important part of woman´s life.

Každý tanec má svoj vlastný príbeh. Keď si pozriete Cumbiu Colombianu, uvedomíte si, ako je svadba dôležitou časťou života ženy.Do you like Rio de Janeiro? Do you like celebrating? Do you like magic costumes? Yes, we do. Everybody just loves Brasil samba!

Máte radi Rio de Janeiro? Radi oslavujete? Máte radi magické kostýmy? Samozrejme, že áno. Každý skrátka miluje brazílsku sambu!


Oh, that program was really excellent. I think, that theese pictures need no more words. Just feel their beauty, enjoy them and be happy!

Och, ten program bol skutočne vynikajúci. Myslím si, že tieto obrázky už ďalej nepotrebujú žiadny komentár. Cíťte ich krásu, užite si ich a hlavne buďte šťastní!Afterparty was also great. Life music, lot of people on the dancefloor, freedom, energy and happiness in the air. 

Po oficiálnej časti sa konala skvelá párty. Živá hudba, plno ľudí na parkete, sloboda, energia a radosť vo vzduchu. Čo viac ste si v tej chvíli mohli želať? I want to say THANK YOU to : Alenka Ledvenyiová, Martin Rinčo, all girls of Bailadora dance group, Campana Batucada, Abadá Capoeira, Dominika Titková & Friends and to everybody, who made this night so special! You were INCREDIBLE!


My friend Patrícia Kordiaková made a report about Fiesta del Baile. 

here you have small tasting at the end...

Chcela by som sa poďakovať : Alenke Ledvenyiovej, Martinovi Rinčovi, všetkým babám z Bailadory, Campane Batucada, Abade Capoeire , Dominike Titkovej & Friends a vôbec každému, kto mi túto noc spravil tak špeciálnou! Boli ste NEUVERITEĽNÍ!


Moja priateľka Patrícia Kordiaková  spravila report o tejto skvelej šou.

nech sa páči, malá ochutnávka na záver...I want more moments like this!  

 Prajem si viac okamihov ako tento!
Yours Brunette/Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe