Run for your life with Alexander Wang

-Step by step. Thinking about your life. What you can do. What you can achieve. What you can change. Nowadays, you have so much options and opportunities. But the first step is on you.
You know, I am so proud of being a woman. Not only  because I love shopping (shoes, shoes!), cooking and every girly things like that. But I also love the way we can handle problems, life barriers, right decisions and social statuses.  Dear men, I love you too, but - who run the world? Girls!


Running. I have noticed that this relaxing activity become very popular here in Slovakia. You can just run away from problems and troubles.  Wearing cozy tracksuit, ponytail and holding a bottle of watter. Only thing which you can hear is your breath. And your minds, of course. "Am I on a good life way? Will that trendy coat from  Zara´s showcase wait for me? Will my partner remember our today´s anniversary?" 
It´s beautiful, how you can lost yourself in a time.  Eventhough you will come back to home in total exhaustion and pain, you will also feel motivated.  Suddenly you get a self-confidence and power. Now you are ready to show up yourself and your own skills. You have a special feeling to achieve everything you want.. And this is your right way. 

For today´s inspiration I am choosing a great collection of Alexander Wang. It´s all about dark tones, but bright visions. I love the way  Elle´s team makes a special series of photos in the spirit mentioned.  I know that this campaign is a little bit old, but with it´s motto it will  live in us forever!
When you look at these photos, you can imagine yourself. Running/walking by the street. With your high motivation and girl´s power...Krok za krokom. Rozmýšľať o živote. Čo všetko môžeš urobiť. Čo všetko môžeš dosiahnuť. Čo všetko môžeš zmeniť.  Dnes máš toľko volieb a možností. Avšak prvý krok musíš urobiť ty sama.
Som hrdá  na to, že som žena. Nielen preto, lebo milujem nákupy (hlavne topánky..Topánky!) , varenie a všetky ostatné ženské aktivity. Predovšetkým na nás milujem to, ako sa dokážeme vyrovnať s problémami, ako dokážeme zdolať životné prekážky a zvládať hrať naše sociálne role. Milí muži, samozrejme ľúbim aj vás a nie som žiadnou feministkou, ale priznajte si to- Kto vládne svetu? Ženy!

Beh. V poslednej dobe som si všimla že táto oddychová aktivita zožala na Slovensku veľký úspech. Ani sa nečudujem, pretože jej krása spočíva v " odbehnutiu si od vlastného života". Aspoň na chvíľku. Obliecť si pohodlnú teplákovú súpravu, vypnúť si vlasy a držať fľašu s vodou. Jediná vec, ktorú v tej chvíli počuješ je tvoj dych. A myšlienky, samozrejme.  " Som na správnej životnej ceste? Počká na mňa ten trendový kabát zo Zary? Spomenie si vôbec môj partner na naše dnešné výročie?"
Je krásne, ako sa dokážeš odrazu stratiť v čase. A hoci domov prídeš ako zbitý pes a s bolesťami, budeš sa aj napriek tomu cítiť neskutočne silno a motivovane. Odrazu získaš ohromnú dávku sebavedomia a sily. Odrazu si pripravená ukázať svoje ja a svoje zručnosti. Máš špeciálny pocit, že zvládneš všetko, čo si zaumieniš... A presne toto je tvoja správna cesta.

Mojou dnešnou inšpiráciou je úžasná kolekcia od Alexandra Wanga. Celé je to o tmavých tónoch, avšak svetlej vízii. Milujem v akom uhle pohľadu túto kolekciu poňal tím Elle a vytvoril tak sériu fotiek v spomínanom duchu. Viem , že táto kampaň je už staršia ( cca november 2014) avšak jej heslo v nás bude žiť navždy! Keď sa pozrieš na tieto fotky, dokážeš si predstaviť seba. Utekajúc/Idúc si ulicou. S obrovskou motiváciou a dievčenskou silou...


                                                It´s time to shine! ( Je čas zažiariť!)


                                         Push yourself on higher level! ( Posuň sa na vyššiu úroveň!)


                                                    Never give up! ( Nikdy sa nevzdávaj!)


                           Always be in touch with your objective! ( Vždy buď v kontakte so svojím cieľom!)


                                                   Meet the challenges! ( Stretávaj výzvy!)
                                                     
      Don´t be afraid of making your own decisions! ( Nemaj strach a smelo rob vlastné rozhodnutia!)


                                                  Be different, but yourself! ( Buď iná, avšak stále ty!)


This is a great imagination of women. We are not only sweet, tearful or mobbish. We have also strong personalities and one objective - Run for our life! (...okay, and go shopping )


Toto je skrátka úžasny obraz nás žien.  Nie sme len sladké, uplakané či rozvášnené . Vieme mať taktiež silnú osobnosť a jeden cieľ -  Utiecť za svojím životom! (dobre, a ešte ísť nakupovať)


No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe