Backpack is back !

-

Roaming unknown streets, feel a fresh air, discover unrecognized and proudly carry a piece of your homeland despite to the foreign country...  How else than in a stylish backpack! My summer will have a status of an adventurer, who with his small world and alongside a boyfriend will experience a world in a different way. Have you ever been thinking about that, what it would be just simply pack your stuff, don´t decide whether this t-shirt will suit with those hig heels, don´t think about all the school and work duties,  don´t worry about things, that don´t concern you ( we - women are experts on that) and just make a journey, where you realize what is really important in life? Let the freedom to dominate, because today´s human has so many opportunities. Let the happiness to dominate, because about what will the life really be without a smile? And finally - let dominate the things, which are invisible to an eye, but thats what adds a greater value to it.

It doesn´t matter, if your backpack is from a luxury boutique, a secondhand or if you inherited it after your grandmother. Big - small, extravagant - simple, colorfull - nude, don´t be afraid to show the way it can be used with a pleasure! I have some inspirations for you, in which you can see how the fashion is just awesome. The fashion has no borders and gives you a huge space for expressing yourself. And it depends on you, if you mix it with glamour look, play it as a rebel, or just make a cozy step forward.
Túlať sa neznámymi uličkami, cítiť čerstvý vzduch, objavovať doposiaľ nepoznané a aj napriek cudzej krajine si hrdo so sebou niesť kúsok svojho domova.. Ako inak, než v štýlovom batôžku! Moje leto sa bude niesť v znamení dobrodruha, ktorý so svojim malým svetom a po boku frajera okúsi svet na takpovediac " iný spôsob". Premýšľali ste nad tým, aké by to bolo jednoducho sa zbaliť, neriešiť či toto tričko sa bude hodiť práve k týmto topánkam, nemyslieť na všetky povinnosti v škole, v práci, netrápiť sa aj nad tým, čo sa nás absolútne netýka ( na to sme my ženy expertky) a skrátka vydať sa na cestu, pri ktorej si skutočne uvedomíte to, čo je v živote dôležité? Nechať vládnuť slobodu, pretože človek má v dnešnom svete neskutočne veľa možností. Nechať vládnuť radosť, pretože o čom by ten život bez úsmevu vlastne bol? A napokon nechať vládnuť to, čo je síce očami neviditeľné, no vďaka tomu to má oveľa väčšiu hodnotu...

Nezáleží na tom, či je váš batôžtek z luxusného butiku, zo "sekáča" alebo ste ho zdedili po babičke. Veľký- malý, extravagantný- jednoduchý, farebný-planý, nebojte sa ukázať, ako ho s pôžitkom nosiť! Mám pre vás pár inšpirácii, pri ktorých môžte krásne vidieť, aká je móda úžasná. Nepozná hranice a dáva obrovský priestor na vyjadrenie vašej osobnosti. A je len na vás, či ho skombinujete s glamour lookom, zahráte to na rebelku alebo si s ním len skrátka pohodlne vykročíte vpred.   


Though you spend your summer anywhere, don´t forget one important fact : Backpack is back!

Nech to svoje leto prežijete kdekoľvek, nezabúdajte na jeden dôležitý fakt : Backpack is back!


Yours Brunette/ Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe