Back in the time - an amazing picnic

-Before our trip to Canada we had decided to spent one Saturday´s afternoon a little bit unusually. It was a pleasure to accept the invitation from Borka Haranzová ( KVH Zolium), who created an event named Picnic pastime with a team of great people. I met Borka at awesome lecture, about which you were able to read in the past here.
Even in this extraordinary day, that magic atmosphere, which can be only achieved by them, was not missing. We had a feeling, that we went back to the times of the 2nd World War, sinful Pin-Up and different lifestyle. Excepting  instructive lectures by Mariana Džubáková and Martin Baran about women and men in the army, thanks to Marek Tuneg for having an opportunity to shoot an army gun, or look for mines.I had changed into a real Pin - Up because of skilled Dasha Marlen and another ladies, or just relax on a blanket, listen to the vintage music and enjoy tasty meal. Next photos and video will prove you, that we were  pretty much enyoing this day and we are very happy to support these people, who although live in the present, do not forget the past.Sometimes is not a pitty to remind the times, which lot of people want to forget. Putting yourself into situations, where also the biggest hero can feel a fear or on the other hand, smile at the findings, that eventhough we (women) lived in different time period, we are the same women, who love to be pretty, are fashionlovers, who love dance and smile!

We would like to thank you all for a very nice day and will be happy to be a part of upcoming similar  events!
Pred našou cestou do Kanady sme sa spolu s priateľom rozhodli stráviť jedno sobotné poobedie tak trochu netradične.Bolo nám potešením prijať pozvanie od Borky Haranzovej (KVH Zolium), ktorá s tímom skvelých ľudí vytvorila udalosť s názvom Piknikové kratochvíle. Borku poznám z úžasnej prednášky, o ktorej ste si v minulosti mali možnosť prečítať tu .
Ani v tento výnimočný deň nechýbala tá magická atmosféra , ktorú dokážu vytvoriť len oni. Mali sme pocit, že sme sa preniesli späť do čias 2.svetovej vojny, hriešnych Pin-Up a odlišného životného štýlu. Okrem poučných prednášok o ženách a mužoch v armáde  od Mariany Džubákovej a Martina Barana  sme si mali možnosť vďaka Marekovi Tunegovi vystreliť z  vojenskej zbrane, hľadať míny, ja som sa pod rukami šikovnej Dashy Marlen a ďalších dám premenila na skutočnú Pin -Upku či  len tak relaxovať na deke, počúvať príjemnú dobovú hudbu, a pohostiť sa chutným jedlom.  Nasledujúce fotky a video vám dokážu, že sme si tento deň patrične užili a veľmi radi podporujeme ľudí, ktorí síce žijú prítomnosťou, no na našu minulosť nezabúdajú.


Občas nie je na škodu pripomenúť si chvíle, na ktoré by väčšina rada zabudla. Vcítiť sa do situácií, v ktorých by veľa krát aj ten najväčší hrdina rád zobral nohy na plecia, či naopak pousmiať sa nad zistením, že aj keď sme my ženy žili v rôznom časovom období, sme stále tie isté, ktoré sa rady páčia, milujú módu, tanec a úsmev!

Chceli by sme sa vám všetkým poďakovať za veľmi príjemný deň a tešíme sa na ďalšie podobné akcie, na ktorých rozhodne nebudeme chýbať!


Yours Brunette / Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe