Because fall does not mean a failure

-

Not everything is always as we want.We experience situations, when we want to hide ourselves under the bed and do not go out. We experience falls, that are sometimes hard to recover and believe, that we can move on. We experience a stupidity and primitiveness of people, who are trying to hurt us. We experience the words, which hurt more than a slap. We experience a doubt, if we can do that. But that is all right, because without barriers we would never come to the finish. We are becoming stronger and more determined to continue in our way. I have chosen some parts of my favourite movies and Tv show, which will show you , that a fall does not mean a shame, but a chance to shine!

Keep your head up. Never allow your dreams and passions to be taken by other people. Remember, that if you can something imagine, you can also achieve it! Have a nice day.


Nie vždy všetko vychádza tak, ako má. Zažívame situácie,kedy by sme sa najradšej schovali pod perinu a nevyšli von. Zažívame pády, pri ktorých je občas ťažké zdvihnúť sa a veriť,že sa dá ísť ďalej. Zažívame hlúposť a primitívnosť iných, ktorí sa nám snažia ublížiť.  Zažívame slová, ktoré bolia viac ako facka. Zažívame neistotu, či to práve my dokážeme. Ale to je všetko v poriadku, pretože práve bez prekážok by sme sa nikdy nedostali do cieľa. Stávame sa silnejšími a odhodlanými pokračovať v našej ceste.Vybrala som časti z mojich obľúbených filmov a seriálu, ktoré vám dokážu, že pád neznamená  hanbu ale príležitosť zažiariť!

Hlavu hore. Nikdy nedovolte, aby vám vaše sny a túžby niekto zobral. Pamätajte si, že ak si niečo dokážete predstaviť, tak to dokážete aj dosiahnuť! Majte krásny deň.
Yours Brunette/Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe