Fashion in Canada

-

I fell in love with Canada at the first sight. It is hard to define only one specific reason why. Last summer I spent three incredible  weeks in Vancouver and I got convinced, that this country (and this particular city) is a heart of  nice people, beautiful nature, an infinite number of opportunities and... fashion! Even though this is not Paris, New York (nevertheless a centre of the city is very similar to NY because of their skyscrapers and yellow cabs!), London or Milan, Vancouver is also a city of the fashion. Except for this city I will introduce you  Whistler and Toronto, as well. So, today´s article is about the places where I met fashion and where I got my breath taken away! 
Do Kanady som sa na prvý pohľad zamilovala. Je ťažké určiť konkrétne iba jeden dôvod. Vo Vancouveri som prežila minulé leto neskutočné 3 týždne a za tento čas som sa na vlastné oči presvedčila, že táto krajina (a konkrétne toto mesto) je srdcom milých ľudí, nádhernej prírody, nekonečne veľa možností a... módy! Síce to nie je Paríž, New York (centrum mesta však NY veľmi pripomína svojimi mrakodrapmi a žltými taxíkmi!), Londýn alebo také Miláno no i Vancouver rozhodne módou žije. Okrem neho vám okrajovo predstavím aj Whistler či Toronto. Dnešný článok je teda venovaný miestam,na ktorých som sa s módou stretla a kde ma stihla ohúriť!

1.  Shopping and beloved Robson Street
(Nákupy a milovaná Robson Street)

When it says Robson Street, I have goosebumps immediately. Just imagine it. This long street, in a centre of the big lively city, skyscrapers, bustle and yellow cabs, includes numbers of shops, restaurants and coffee shops. Except for great Topshop or Sephora, I must mention two-storied fashion heaven named Victoria´s Secret, where every woman feels like in a dream.Keď sa povie Robson Street, okamžite mi naskakujú zimomriavky. Len si to predstavte. V centre veľkomesta plného života, mrakodrapov, ruchu a žltých taxíkov sa pýši táto dlhá ulica plná obchodov, kaviarní a reštaurácií od výmyslu sveta. Okrem skvelého Topshopu či Sephory mi nedá nespomenúť dvojposchodové módne nebo Victoria´s Secret, kde sa každá žena cíti ako vo sne.Lovely pink interior, full shelfs, huge and luxurious changing rooms, abnormal selection of underwear, sleepwear, sportwear, swimsuit or cosmetics, and especially very nice personal assistants (!)  will not let you go away. I must mainly commend the mentioned staff. Yes, this is the place where your the most secret dreams come true and so you can enjoy that feeling, when you have your own personal assistant for a moment. Because of her friendly attitude you think that you know each other for a long time and she is willing to die just to find your clothing size. Waiting and bored men can also find their happiness there - they can sit on cozy armchairs or enjoy the music and Victoria´s secret fashion shows on big screens. The biggest one is situated near the staircase and by watching the fashion show on it you have a feeling that you are a part of it. Long story short, I am without words!

Milý ružový interiér, plné regále, obrovské a luxusné kabínky, nenormálny výber spodného prádla, pyžama, športového oblečenia, plaviek či kozmetiky a hlavne veľmi príjemné osobné asistentky (!) vás nenechajú z tohto miesta odísť. Musím veľmi pochváliť hlavne spomínaný personál. Áno, na tomto mieste sa aj tie najtajnejšie sny stávajú skutočnosťou a tak si aspoň na chvíľku môžte vychutnať ten pocit, keď vás obskakuje vaša osobná asistentka, jej príjemným vystupovaním sa vám zdá že ste kamarátky už niekoľko rokov a je ochotná aj zomrieť, len aby vám našla vašu konfekčnú veľkosť. V tomto raji sa myslí aj na čakajúcich a unudených pánov, ktorí majú na každom rohu k dispozícií pohodlné kreslá a okrem hudby ich zabávajú aj prehliadky na niekoľkých obrazovkách. Tá najväčšia sa nachádza pri schodisku a vám sa pri pohľade na prehliadku okamžite zdá, že ste jej súčasťou. Skrátka, nemám slov!
Great Pacific Central shopping mall also belongs to this section. This is the place, where everybody find his happiness. I really enjoyed everything - from the luxurious fashion brands like Manolo Blahnik, D&G, Louboutin, Chanel, Hermés or Louis Vuitton to the more affordable ones. You will absolutely love this place. And your wallet will cry.

Do tejto sekcie rozhodne patrí aj skvelé nákupné centrum Pacific Central, kde si každý príde rozhodne na svoje. Od luxusných značiek ako Manolo Blahnik, D&G, Louboutin, Chanel, Hermés či Louis Vuitton až po tie cenovo dostupnejšie som si vychutnala naozaj všetko. Na tomto mieste sa do módy zamiluje každý. A peňaženky rozhodne zaplačú.

2. Public Library and Art gallery
 (Verejná knižnica a galéria umenia)


One of my the most favourite places in Vancouver is definitely Public Library. I am bookworm since my childhood, so it is not a surprise that I did not miss this place. Both interior and exterior are amazing. At the first sight you think, that you are entering into the huge Colosseum, which hides five-storied book madness. I must have visited this place for multiple times and you can be sure that I spent there many hours. I was pleasantly surprised by its services and modernity. You have an opportunity to sit with hot tea or coffee by the huge window, watch the rain or life around you; enjoy your favourite books and that unreal silence. The icing on the cake is the FASHION section - the shelfs are full of hundreds of books about fashion history, fashion designers or advices for success in a fashion industry. What a perfect place for me!

Jedným z mojich najobľúbenejších miest vo Vancouveri je jednoznačne verejná knižnica. Odmalička som veľkým knihomoľom a tak sa nieje čo čudovať, že som si toto miesto nenechala ujsť. Interiér i exteriér sú famózne. Na prvý pohľad sa vám zdá, že vstupujete do obrovského kolosea, ktoré v sebe ukrýva 5 poschodové knižné šialenstvo. Na toto miesto som musela ísť niekoľko krát a určite vám je jasné, že som tu pobudla pár hodín.Vybavenosť a modernosť ma príjemne prekvapila. Pri obrovskom okne máte možnosť sedieť s čajom alebo kávou v ruke, sledovať dážď, okolitý svet, nechať sa unášať obľúbenými knihami a najmä si užívať to neskutočné ticho. Ako čerešničkou na torte je oddelenie MÓDA, kde sa na regáloch vynímala stovka kníh zahŕňajúc jej históriu, rady pre prácu v módnom odvetví alebo dizajnérov súčasných i minulých. Dokonalé miesto pre mňa!
The other place, that belongs to this section is an Art Gallery. I was lucky not to miss the Elizabeth Taylor exhibition by a photographer Catherine Opie. As the title says, Catherine decided to make a photo collection of  Elizabeth´s clothes and accessories. It looked magical with big images exhibited in interior of this pure, modern and as well historical gallery! 


Druhým miestom, ktoré patrí do tejto sekcie je galéria umenia. Mala som šťastie, že som akurát vystihla výstavu fotografky Catherine Opie s názvom Elizabeth Taylor. Ako aj z názvu vyplýva, Catherine sa rozhodla zostaviť sériu fotiek oblečenia a doplnkov tejto slávnej herečky. Na veľkých obrazoch vystavených v interiéri tejto čistej, modernej no zároveň historickej galérie to vyzeralo priam magicky!

3. Kits Beach
(Pláž Kitsilano)
You can enjoy the fashion also on cozy Kits beach, with Vogue fashion magazine, refreshing fruit and salty fragrance of the sea. Summer is mainly a SWIMSUIT and summer accessories season, so you can find lots of interesting and colorful pieces on the beach.

 Aj pri pohodlnom leňošení na pláži Kits, v spoločnosti časopisu Vogue, osviežujúceho ovocia a príjemnej slanej vône mora sa dá byť v centre módneho diania! Leto je predovšetkým sezónou PLAVIEK a letných doplnkov, takže na pláži sa vám naskytne pohľad na tie najpestrejšie a najzaujímavejšie kúsky konkrétnej sezóny.4. Granville Public Market
 (Miestny trh na polostrove Granville)


This pleasant seaside place offers except for a market with fresh vegetables, fruit, sweets, and delicious food around the world also works by various artists, who are sharing the love of fashion with happiness. There are lot of small shops situated on the Granville peninsula and you should not miss all this amazing shopping with a great view of the cityscape, by the sound of seagulls.

Toto príjemné prímorské miesto ponúka okrem trhu s čerstvou zeleninou, ovocím, sladkostí a pochúťok z celého sveta aj predovšetkým práce šikovných umelcov, ktorí svoju lásku k móde a k umeniu radi šíria ďalej. Na polostrove Granville sa aj mimo miestneho trhu nachádzajú  obchodíky a čarovné nakupovanie pri zvuku čajok a nádhernom výhľade si tak skrátka nemôžte nechať ujsť!6. Dr. Sun Yat Sen Chinese garden
(čínska záhrada Dr. Sun Yat Sen)Fashion is very closely connected with a culture and history of the local people. Fashion is not only about " dressing up"  but, first of all, about learning its history and history of the entire world. In Dr. Sun Yat Sen chinese garden I had an opportunity to admire not only the beautiful nature and architecture but also a small souvenir shop, where I found a lot of interesting things. And I definitely did not leave it without shopping!

Móda je veľmi úzko prepojená s kultúrou a históriou obyvateľstva a nejde len o " obliekanie" ale predovšetkým o spoznávanie svojej histórie a taktiež celého sveta. V čínskej záhrade Dr. Sun Yat Sen som mala možnosť okrem nádhernej prírody a architektúry obdivovať aj obchodík, kde som našla množstvo zaujímavých vecí. A rozhodne som z neho neodišla naprázdno!

5. Whistler Bike Park


When I say Whistler, every downhill rider immediately has goosebumps (the same situation like with my boyfriend Adrian). In fact, this place is know as the world´s biggest bike park. I also found out, that women can love this place, too! Except for fresh air, beautiful sceneries and adventurious atmosphere you can find many shops here in Whistler. Yes, it is true that I am now speaking about the sport ones, but do not get me wrong. I really got excited about the selection of riding complets, matching downhill boots,beautiful helmets and incredible goggles. Even because of this single fact I might consider performing this sport, haha. A bonus is that you can make something for your health and you can enjoy getting lost in the genuine canadian forests. Great!

Keď poviem Whistler, nejednému jazdcovi downhillu (zjazdu na bicykli) naskočia zimomriavky (rovnako ako aj môjmu Aďovi). Toto miesto sa totiž pýši najväčším bike parkom na svete. Ja som však zistila, že si ho rozhodne dokážu zamilovať aj ženy! Okrem čerstvého vzduchu, krásneho výhľadu a dobrodružnej atmosféry sa vo Whistler Village nachádza nespočetne veľa obchodov. Áno, ide predovšetkým o obchody športové, no nechápte ma zle. Naozaj som jasala nad výberom dresových kompletov, k tomu zladeným zjazdovým topánkam, nádherných heliem a neskutočných okuliarov. Už len kvôli tomu by som začala tento šport zvažovať aj ja, haha. A ako bonus robíte niečo pre svoje zdravie a užívate si strácanie sa v pravých kanadských lesoch. Paráda! 

 With a morning coffee in my hand I admired the downhill riders and their outfits. This is the rider,who I fell in love with again. :)

Pri rannej kávičke a slnečných lúčoch som obdivovala jazdcov a ich úchvatné outfity, no do tohto môjho som sa opäť zamilovala. :)

6. Breakfast at Tiffany´s in the centre of Toronto
(Raňajky u Tiffanyho v centre Toronta)
I was very excited about our unexpected one-day trip to Toronto and its atmosphere. This city definitely did not disappoint my expectations! In front of  Tiffany´s and Co. shop´s window I felt like Audrey Hepburn from my favourite movie. Although I was not in New York, where this scene comes from, Toronto had also that stunning atmosphere. I saw lots of fashionable people on the street and I felt little shakiness by a beautiful view of the city from the CN Tower.

Pri našom neplánovanom jednodňovom výlete do Toronta som sa nevedela dočkať jeho atmosféry. Toto mesto rozhodne nesklamalo! Pred výkladom Tiffany´s and Co. som sa  trošku cítila ako Audrey Hepburn z môjho obľúbeného filmu. Síce som sa nenachádzala v New Yorku, odkiaľ tá známa scéna pochádza, no ani Toronto sa nenechalo zahanbiť. Na ulici som videla množstvo moderných ľudí so svojim originálnym štýlom a pri výhľade na celé mesto z vyhliadkovej veže CN Tower som pocítila jemné zachvenie.Fashion is everywhere in the world. It is up to you, which way you decide to perceive it.


Móda je všade na svete. Je len na vás, ako sa ju pokúsite vnímať vy.Do not miss our video from Canada or (and) read my six part travelogue HERE !

Neprehliadnite naše video z Kanady alebo (a) si prečítajte môj šesťdielny cestopis TU !


2 comments

  1. Teda, Evi, tohle je hotová pastva pro oči. Miluju cestovat úžasnými konkcičnami a při tom si pěkně sedět u počítače a popíjet kafčo. ;) Děkuju za senzační virtuální výlet, je vidět, že jste si to moc užili.
    Papa, Vivi

    ReplyDelete

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe