Crazy about Tiffany's

-


Everybody knows an elegant and sophisticated blue box tied with white satin ribbon, which hides a glittering treasure. The dream of every woman is to get exactly this box. Except for stunning selection of jewellery, Tiffany's and Co. impressed me mainly with its rich history and skilled team, which consists of true professionals!Každý pozná elegantnú a sofistikovanú modrú krabičku previazanú bielou saténovou stužkou, ktorá v sebe ukrýva trblietajúci sa poklad. Dostať túto krabičku je snom každej ženy. Tiffany's and Co. ma okrem ohromujúceho výberu šperkov očaril najmä svojou bohatou históriou a šikovným tímom, ktorí pozostáva zo skutočných profíkov!


In 1837, Charles Lewis Tiffany and John B. Young had a dream - to offer a piece of paradise to America. The iconic emporium named Tiffany's and Co. was born thanks to the financial support of Charles' father and a courage of the mentioned young men. Millions of women enjoy this place till today. Charles deserved his nickname "The Diamond King" rightly. For example, the exposure of the "Tiffany's diamond" - the one of the biggest and finest decorated yellow diamonds of the world with 128 carats, was simply memorable. The fancy colored diamonds are famous as well, and they belong to the rarest colored diamonds with regard to saturation, tone and intensity. Do you know, that just one out of every 10 000 diamonds is fancy colored?
Kunzite, tanzanite or morganite are the most popular ones. A selection of the statement engagement rings is imposing and they are made with love. You can get these five unique types only at Tiffany's!


Písal sa rok 1837, kedy Charles Lewis Tiffany a John B. Young mali sen - poskytnúť Amerike kúsok raja. Vďaka finančnej podpore Charlesovho otca a odvahe spomínaných mladíkov sa zrodilo ikonické empórium, ktoré dodnes teší milióny žien. Nenadarmo si Charles zaslúžil prezývku "Kráľ diamantu". Pamätným napríklad bolo odhalenie tzv. Tiffanyho diamantu - jedného z najväčších a najjemnejšie zdobených žltých diamantov na svete, ktorý má 128 karátov. Veľmi známe sú aj farebné diamanty, ktoré patria medzi najvzácnejšie farebné diamanty s ohľadom na sýtosť, tón a intezitu. Vedeli ste, že len jeden z 10 000 diamantov je farebný?
Kunzit, tanzanit alebo morganit patria medzi tie najobľúbenejšie. Impozantný je bohatý výber obrúčok a sú vyrábané s láskou. Týchto päť unikátnych typov dostanete len u Tiffanyho!
Louis Comfort Tiffany, Charles' son, continued with family business and in 1902 he officially became the first creative director. Moments later, the original designers as Jean Schlumberger, Andy Warhol, Elsa Peretti or Paloma Picasso showed their collections in collaboration with Tiffany's. In 2012 this brand celebrated its 175th anniversary!


V Charlesovych šlapajách ochotne kráčal aj jeho syn Louis Comfort Tiffany, ktorý sa zároveň v roku 1902 stal oficiálne prvým kreatívnym riaditeľom. Neskôr svoje kolekcie predstavili aj originálni dizajnéri ako Jean Schlumberger, Andy Warhol, Elsa Peretti alebo Paloma Picasso.  V roku 2012 táto značka oslávila svoje 175. výročie!


Jean SchlumbergerElsa Peretti
Paloma Picasso

Tiffany's world is also known thanks to the movie Breakfast at Tiffany's starring Audrey Hepburn. My the most favourite scene is the opening one, when Holly in her Givenchy little black dress and with femme fatale style had her breakfast in front of the Tiffany's windows on the corner of  the 57th Street and 5th Avenue in New York.


Tiffanyho svet je známy aj vďaka skvelému filmu Raňajky u Tiffanyho, v hlavnej úlohe s Audrey Hepburn. Z celého filmu mám najradšej začiatok, kedy Holly v malých čiernych značky Givenchy a v štýle femme fatale  raňajkuje pred Tiffanyho výkladom na rohu 57. ulice a 5. Avenue v New Yorku.

I am very pleased of the information about upcoming documentary, in which you can insight into the Tiffany's emporium - to see the work of skilled craftsmen, watch the whole jewellery process and envy the customers being satisfied with their final product, too. Because Tiffany's, that is one big love. Who is not crazy about Tiffany's?!

Veľmi ma potešila správa o pripravovanom dokumente, v ktorom máte možnosť nahliadnuť za dvere Tiffanyho empória - uvidieť na vlastné oči prácu šikovných remeselníkov, sledovať celý proces výroby šperkov a tak trošku závidieť spokojným zákazníkom aj s ich finálnym produktom. Pretože Tiffany, to je jedna obrovská láska. Kto nie je do neho šialený?!No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe