Les Journées Particulières LVMH 2016 - The secret world of 30 Avenue Montaigne

-

The famous 30 Avenue Montaigne street is one of the most magic places in the world. This is an address, where Christian Dior, a fashion designer, created his notorius fashion models (you had an opportunity to read about him on my blog HERE.). He is one of my the most favourite fashion designers ever, because he showed female beauty very smartly and with a charm. Remember his legendary New Look, which caused a fashion revolution in the world.Slávna ulica  30 Avenue Montaigne je jedna z najčarovnejších miest na svete. Práve na tejto adrese totiž tvoril svoje kreatívne modely módny návrhár Christian Dior, o ktorom ste si už na mojom blogu mali možnosť prečítať TU .  Je to jeden z mojich najobľúbenejších návrhárov, pretože dokázal veľmi elegantne a šarmantne zobraziť ženskú krásu. Spomeňme si na jeho slávny New Look, ktorý vo svete vyvolal módnu revolúciu.


For every fashionlover it is a great experience to see models by his favourite fashion designer live - to be closer to his work, to see every detail for yourself and to go back in time. What is even bigger experience is a "know-how" presentation by that fashion legend and his empire, so you can see the whole proccess of production and listen to the interpretation of  the whole Dior company, which is very special. I really appreciate handmade work, so there is no wonder that I love haute couture most. Dior company is proud of his team of skilled tailors and creative people, who show us breathtaking inspirations to these days.
Imagine, that we, the ordinary public, have an opportunity to see the backstage of the DIOR fashion house and  the proccess of the production of famous Lady Dior bag, Dior parfume or impressive suit. Thanks to the event named Les Journées Particulières LVMH 2016 - The secret world of 30 Avenue Montaigne (which takes place on the mentioned address in France) you could enter into the magic world of Dior and see not only his work but also his whole life. Dior's haute couture saloon has opened to the public and offered you a lifetime experience. Pre každého milovníka módy je úžasným zážitkom vidieť modely svojho obľúbeného módneho návrhára naživo - byť tak bližšie k jeho tvorbe, vidieť všetky detaily na vlastné oči a vrátiť sa späť v čase.  Čo je však ešte väčším zážitkom je prezentácia "know-how" módnej legendy a jeho impéria, teda vidieť proces tvorby a počúvať výklad toho, na čom vlastne celá značka stojí a buduje si svoje meno už po celé roky. Veľmi si cením ručnú prácu a preto niet divu, že na móde najviac milujem haute couture (tzv. vysoké šitie). Dior sa pýši svojim šikovným tímom krajčírov a kreatívnych ľudí, ktorí nám dodnes ponúkajú dychberúce inšpirácie.

Predstavte si, že aj my, obyčajná verejnosť máme možnosť nahliadnuť do zákulisia módneho domu DIOR a vidieť tak proces tvorby slávnej kabelky Lady Dior bag, pohladiť svoje zmysly prípravou Dior parfému alebo bez dychu sledovať výrobu impozantného obleku. Vďaka udalosti s názvom Les Journées Particulières LVMH 2016 - The secret world of 30 Avenue Montaigne ste mali možnosť vo Francúzsku  práve na spomínanej adrese počas troch májových dní vstúpiť do tajomného sveta Diora a nahliadnuť tak nielen do jeho tvorby ale aj vôbec do jeho života. Diorov haute couture salón sa tak otvoril verejnosti a ponúkol vám zážitok na celý život.

Except for the mentioned "know-how", I was overally impressed by the concept of this entire event, especially by mini models of many famous Diors dresses.

Okrem spomínaného "know-how" ma dostal celkovo koncept celej tejto udalosti a najmä vytvorené miniatúry modelov šiat slávneho Diora.


Videos and photographies above are the proof, that this event was really stunning experience, which every fashionlover definitely wishes to experience!

Priložené videá a fotografie sú dôkazom, že to bola skutočne ohromujúca skúsenosť, ktorú by túžil zažiť nejeden milovník módy!


No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe