An amazing trip to Prague

-

Sometimes I find myself as I am watching the tourists from around the world at my work . They are enthusiastic, bored or they have "true trip" begins when they come home and watch thousand of photos. It is a special feeling, when I am speaking about our lifestyle, national food or our habits. I love being in contact with them, because then I have a feeling, that I am closer to the whole world.  Everlasting laugh of Spanish tourists, Japanese discipline or an interesting British accent you can´t overlook.
When some tourists ask me, what they should see in Bratislava for sure, I jib. That is a good question. What does actually Bratislava offer? Yes, there is my favourite Hviezdoslav´s square with possibility of relax on the bench under the trees, nice walk along to the Danube river or great scenery from Koliba but... speaking about history, there is not that much for a tourist to find here. But Prague, that is a different cup of coffee.Prague is that kind of city, which I can visit for milion times and it always amazes me like for the very first time. I can walk for hours in its historical centre, whre I could walk forever. I love St. Vintus Cathedral. It´s stunning!
I enjoyed with my mum and boyfriend walking across the Charles bridge, eating at Wenceslas Square or sight of Orloj-clock few weeks ago. We brought great experiences, painful legs and photos of the most beautiful moments of our trip.I think is not needed to mention, that we spent great time here. Prague is a sure bet, that doesn´t disappoint you.
Občas sa pristihnem ako v práci pozorujem turistov, ktorí k nám prídu z celého sveta. Nadšene sa obzerajú a híkajú, znudene zívajú alebo sa ich "pravý výlet" začne až doma pri prezeraní tých tisíc snímok. Je to zvláštny pocit, keď im vysvetľujem spôsob života, národné jedlá alebo naše zvyky.  Milujem kontakt s nimi, pretože mám pocit, že svet mi je potom bližší. Večný smiech Španielov, poslušnosť Japoncov alebo zaujímavý prízvuk Britov si skrátka nevedno nevšimnúť. 
Keď sa ma turisti opýtajú, čo by mali určite vidieť, občas sa zarazím. Čo nám vlastne Bratislava ponúka? Iste, je tu moje obľúbené Hviezdoslavovo námestie s možnosťou relaxu na lavičke pod stromami, príjemná prechádzka popri Dunaji či nádherný výhľad z Koliby ale...čo sa histórie týka, veľa možností tu turista nenájde. Za to Praha, to je iná šálka kávy.

Praha je ten typ mesta, ktorý môžem navštíviť milión krát a vždy ma ohúri tak, ako keby som ju navštívila po prvý krát. Fascinuje ma jej historické centrum, v ktorom by som sa vedela prechádzať celú večnosť. Za jednu z najkrajších scenérii vôbec považujem pohľad na katedrálu Sv. Víta.  Tá je skutočne famózna!
Prechádzka po Karlovom moste, obedovanie na príjemnom Václavskom námestí či pohľad na Orloj som si nedávno vychutnala spolu s maminou a priateľom. Doniesli sme si pekné zážitky,boľavé nohy a fotky, ktoré zachytili najkrajšie momenty nášho výletu. Asi netreba spomínať, že nám bolo skutočne dobre. Praha je skrátka istota, ktorou nič nepokazíte.


Transport & Accommodation / Doprava & ubytovanie

Thanks to the Student Agency I have enjoyed  a comfortable travel in the company of good cappuccino and never ageless series of Friends. It was awesome - just sitting and enjoying my journey. After arrival we went with Undeground to the Wenceslas Square, where we found our hotel with the same name - Wenceslas Square. After entering that place I had a feeling, that we had accommodation in our own fairy manor-house. I fell in love with their great stairways, walls with arches and period decorations.

Vďaka Student Agency som si vychutnala pohodlné cestovanie v spoločnosti dobrého cappuccina a nikdy nestarnúceho seriálu Priatelia. Bolo úžasné len tak si sedieť a užívať si cestu. Pri príchode sme sa metrom odviezli na Václavské námestie, na ktorom sa nachádzal náš hotel Wenceslas Square. Pri vstupe som mala pocit, že sme sa ubytovali v našom vlastnom rozprávkovom kaštieli. Úžasné schodisko, steny s klenbami a dobovou výzdobou som si skrátka zamilovala. 


Sights /Pamiatky

A hundred spired Prague. Just that name can evoke an excitement. Its amazing and fairy historical centre catches more than one tourist´s attention. It´s up to you, if you will walk across the Charles bridge and admire handmade pieces of surrounding kiosks, if you make a sure bet and will go to the castle, where on the half-way  you will lost the words because of St.Vitus Cathedral or you will follow anothers to the square for watching the Orloj-clock. If you are historylovers, Prague is an ideal place for you! I just absolutely love all the details, refinement and amazing atmosphere of historical buildings of Prague!

Stovežatá Praha. Už len názov vo vás dokáže vyvolať vzrušenie. Jej čarovné a rozprávkové historické centrum uchváti nejedného turistu.Je len na vás, či sa vyberiete na príjemnú prechádzku cez Karlov most a budete obdivovať handmade kúsky z okolitých stánkov, či stavíte na istotu a vydáte sa na hrad, kde na polceste stratíte od úžasu slová pri pohľade na katedrálu sv. Víta alebo si to namierite na námestie a spoločne s davom a dávkou zvedavosti budete sledovať Orloj-clock. Ak ste milovníci histórie, v Prahe si určite prídete na svoje! Nevedela som sa vynadívať na jednotlivé detaily, prepracovanosť budov a nevedela som sa nabažiť tej neskutočnej atmosféry , ktorú vo mne vyvolali! 

Food /Jedlo

I have really enjoyed my delicious breakfast, which consisted of a chocolate croissant and an excellent coffee from my favourite Starbucks. I felt little bit nostalgic, because everytime I enter this coffee shop I imagine my trip to San Francisco, where I have spent such a lovely time. My lunch in Italian style included an amazing pasta and an ice cream like a desert. Restaurant Pizza Coloseum didn´t really disappoint. For a dinner I chose something typical like a "real Czech girl". I decided for a beer and grilled chicken in a restaurant named Výtopna. They had a very unique service - cute trains! After that I had a mojito for refresh at a Tramvaj coffee shop. All of mentioned places really catched my attention and they confirmed the fact that Prague can offer you an unforgettable travelling and gastronomic experience!


Lahodné raňajky v podobe čokoládového croissantu, vynikajúcej kávy z obľúbeného Starbucksu a pocitu nostalgie som si naplno užila. Vždy keď do tejto skvelej kaviarne vstúpim, spomeniem si na milované San Francisco, v ktorom som pred pár rokmi strávila nejaký ten čas. Obed sa niesol v talianskom štýle s úžasnými cestovinami a zmrzlinovým dezertom. Reštaurácia Pizza Coloseum     skutočne nesklamala. Ako "správna Češka" som si večeru vychutnala v podobe piva a grilovaných stehien v reštaurácii Výtopna , ktorá má unikátnu obsluhu v podobe vláčikov! Na osvieženie padlo vhod mojito na Václavskom námestí v kaviarničke Tramvaj. Všetky spomínané miesta na mňa spravili veľmi dobrý dojem. Kvalitné jedlo, milý personál a krásne prostredie ma utvrdili v tom, že  Praha dokáže ponúknuť nezabudnuteľný cestovateľský i gurmánsky zážitok!


Fashion /Móda

As a right woman, except for a history, delicous food and a beautiful scenery I was also interested in fashion and shopping. After a few shops I found a special one. It wasn´t special just because of great goods offered (yes, I mean shoes), but also because of friendly service and family atmosphere, which you could felt in the moment of entering.  A boutique named Fiorangelo attracts every woman. Exclusive exposed models of Italian shoes evokates "a seventh heaven" in me. I had a really nice conversation with a young lady Janka about fashion trends and this way I want to say thanks to her for her good will and a professional attitude! If you are in Prague, don´t miss this amazing place!


Ako správnu ženu, okrem histórie, chutného jedla a krásneho výhľadu ma zaujímali aj nákupy a obchodné pasáže. Po obehnutí pár obchodov som narazila na jeden výnimočný. Bol výnimočný nielen skvelým ponúkaným tovarom (áno, boli to topánky) ale aj príjemnou obsluhou a rodinnou atmosférou, ktorú ste pocítili hneď pri vstupe. Butik s názvom Fiorangelo upúta každú ženu. Exkluzívne vystavené modely rôznych typov topánok talianskej kvality vo mne evokovali povestné "siedme nebo". So slečnou Jankou sme sa príjemne porozprávali o móde , trendoch a touto cestou jej chcem poďakovať za ochotu a profesionálne vystupovanie! Ak sa ocitnete v Prahe, isto tento butik nevynechajte!  


 Fun & Relax /Zábava & Oddych

We are all kinda everlasting children. After a stunning walk and relax in parks and at squares we went to the  Madame Tussauds  Museum. I knew, that is a very good choice for having fun, because I had an opportunity to experience it in London, and it was magnifique. And so it happened that I met Ivanka Trump, sat down for a chat with Will Smith, or I was being watched by Versace.

Všetci sme tak trochu večné deti. Po famóznej prechádzke a oddychu v okolitých parkoch a námestiach sme sa vydali do Múzea voskových figurín Madame Tussauds. Vedela som, že je ideálnou voľbou na zábavu, pretože som ho už mala možnosť zažiť v Londýne, kde je skutočne veľkolepé. A tak sa stalo, že som sa stretla s Ivankou Trump. posedela som si na kus reči s Willom Smithom, alebo ma obkukoval Versace.

Enjoy traveling with Magnifique Brunette, the next stop will be very interesting!
Užívajte si cestovanie spoločne s Magnifique Brunette, najbližšia zastávka bude veľmi zaujímavá!


Yours Brunette/ Vaša Brunette

No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe