Like in a fairytale

-Hear woman´s laugh from our pink lounge, jingling of cups and a pervasive smell of herbal tea is spreading through the entire hallway. The doors are half open, so you can see beautiful women, charmingly sitting in their rich robes. But I keep walking, holding my long dress from the finest material. My necklace of colorful gems cools my neck and a few of naughty curls are falling down to my face. As I am walking in my satin pumps with buckle across the hallway, which is full of family  portraits, lighted candles on gold stands and brocade wall hangings, I take a breath of the familiar „historical smell“. Parquet floor is creaking. I go around my room, where my maids are humping the pillows and are opening a window to the garden. I am also passing our library full of books and the golden altar, on which we tend to pray. I am looking around decorated ceilings with historical and  religious themes and this view is  everytime so fascinating for me. I am going outside to the garden, where except for beautiful flowerbeds I am being welcomed also by peacocks, bathing in the fountain. And here, on the courtyard, my luxury carriage is waiting for me, so I am going to sit there with the assistance of a coachman. By the sound of galloping horses I am watching as I slowly lose our headquarters.


Z nášho ružového salóniku počuť ženský smiech, štrnganie šálok a celou chodbou sa šíri prenikavá vôňa bylinného čaju. Dvere sú pootvorené, takže máte možnosť vidieť krásne ženy sediace ladne vo svojich bohatých róbach . Ja však kráčam ďalej, pridŕžajúc si svoje dlhé šaty z tej najjemnejšej látky. Na krku ma chladí náhrdelník vykladaný farebnými drahokamami  a pár neposlušných kučier mi padá do tváre.Ako tak kráčam vo svojich saténových lodičkách so sponou po chodbe plnej obrazov mojich predkov, zapálených sviečok na zlatých stojanoch a brokátových tapiet, nadýchnem sa a cítim tú známu "historickú vôňu". Parkety vŕzgajú. Prejdem okolo mojej izby, kde práve moje slúžky natriasajú vankúše a otvárajú okno do záhrady. Taktiež míňam našu knižnicu s obrovskou zbierkou kníh a zlatom vykladaný oltár, kde sa zvykneme modliť. Obzerám si stropy zdobené historickými náboženskými motívmi a tento pohľad ma zakaždým fascinuje. Vychádzam von na záhradu, kde ma okrem krásnych kvetinových záhonov vítajú pávy, ktoré sa kúpu vo fontáne. A práve na dvore ma čaká môj luxusný koč , do ktorého ladne sadám s pomocou kočiša. Za zvuku cválajúcich koní sledujem ako sa mi naše sídlo pomaly stráca, pohodlne sa opriem do mäkkej výstelky modrého koča a nechávam sa unášať svojimi predstavami...This is roughly how I felt, when me and my boyfriend Aďo visited a castle Červený kameň. I was living my own fairytale by going across the rooms, by watching the paintings, furniture and clothes. Except for a beautiful museum, which was originally a Royal Castle of several owners (Matúš Čák Trenčiansky, Ján Zápoľský, Wolfurts, Thurzas, Fuggers, Pálfys) you can feel like in a world of that age. There were replaced lots of styles like baroque (a symbol of pomposity, monumentality and dynamism),  playful rococo, classicism and influences of ugrian, french or spanish fashion. Festival of Forgotten Crafts took place on the courtyard , so when you go outside of the castle, you move at the time even bit more  further. Except for traditional medieval delicacies also medieval fashion show there were waiting for you different sport activities, interesting medieval music , nice atmosphere and thanks to historical coins you could buy different souvenirs.Asi nejako takto som sa cítila, keď som so svojim priateľom Aďom navštívila hrad Červený Kameň. Pri prechádzaní jednotlivých izieb,pri pozeraní jednotlivých obrazov, nábytku a šiat som si žila svoju vlastnú rozprávku. Okrem krásneho múzea , ktoré bolo pôvodne kráľovským hradom niekoľkých majiteľov ( Matúš Čák Trenčiansky, Ján Zápoľský, Wolfurtovci, Thurzovci, Fuggerovci, Pálfyovci) ste sa mali možnosť doslova vcítiť do života vtedajšej doby. Vystriedali sa tu rôzne štýly ako baroko (ktoré symbolizovalo pompéznosť, monumentálnosť a dynamickosť), hravé rokoko,klasicizmus a vplyvy uhorskej, francúzskej či španielskej módy. Na nádvorí sa konal festival Zabudnutých remesiel z čias stredoveku, takže keď ste vyšli z hradu , premiestnili ste sa v čase ešte o čosi naspäť. Okrem tradičných stredovekých pochúťok na vás čakala stredoveká módna prehliadka, rôzne športové aktivity, zaujímavá stredoveká hudba,príjemná atmosféra a za dobové mince ste si mohli kúpiť rôzne suveníry .I love about Slovakia not only our historical wealth of nature but also especially our castles and their own stories. Sometimes it does not hurt to play on tourist in your homeland and learn something more about places, which already seem to be perfectly explored by you for the first time.


Na Slovensku milujem naše historické bohatstvo nielen v podobe prírody ale najmä hradov a ich osobitých príbehov. Občas nie je na škodu zahrať sa na turistu aj vo svojej rodnej zemi a naučiť sa čosi viac o miestach, ktoré sa na prvý krát zdajú byť vami už dokonale preskúmané.Even though holidays are gone and the new school year has already began for some of us, it is still not too late to experience your own fairytale...

 Aj keď už prázdniny skončili a nový školský rok pre niektorých z vás už začal, ešte nieje neskoro zažiť svoju vlastnú rozprávku...
Yours Brunette/Vaša BrunetteNo comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe