The Intern movie

-


The internship is an opportunity, which is very special. It gives you a space for showing your skills, flexibility, mettle and your originality, as well. Your dreams come true. However, work in a fashion industry is not only about wearing  the luxurious brand name clothes and drinking Starbucks coffee but mainly about hard work and neverending love for fashion. To understand  the all aspects of the fashion industry and also of the customer service and your bosses is very difficult. Everywhere you can read about advices how to get the mentioned internship after your school or before your star carreer and where to gain the necessary experiences.
What if  the chance got a man, who has already been skilled but because of his high age he is still  in his society seen as a "unnecessary"? This is the main idea of  The Intern movie, starring by stunning Robert de Niro and Anne Hathaway.
Stáž je príležitosť, ktorá sa len tak nezahadzuje. Dáva vám priestor ukázať svoje schopnosti, flexibilitu, vytrvalosť a samozrejme, svoju originalitu.Vaše sny sa premenia na skutočnosť. Práca v módnom odvetví však nie je len o nosení drahých luxusných značiek a o pití kávy Starbucks ale predovšetkým o tvrdej práci a nekonečnej láske k móde. Vedieť pochopiť všetky aspekty nielen módneho odvetvia ale aj zákazníckeho servisu a hlavne svojich nadriadených je poriadna šálka kávy.
Všade sa dočítate o radách ako získať spomínanú stáž po ukončení školy alebo pred začatím svojej veľkej kariéry, kde nabrať skúsenosti a podobne.
Čo ak ale dostane príležitosť človek, ktorý už skúsenosti dávno má, no pre svoj vek je pre spoločnosť chápaný ako "nepoužiteľný"? Práve o tejto zaujímavej myšlienke je film s názvom Stáž, v ktorom svoje úlohy skvelo zahrali Robert De Niro a Anne Hathaway.
"I want to be needed" 

Ben Whittaker (Robert De Niro) is a 70 years old widower, who does not like his life in a retirement. He feels useless, but he is aware  of his skills and he wants to enjoy his life, also in a high age. This is the reason why he decides to log in to a senior internship by About The Fit company. This company is an online clothing shop, whose founder and CEO is Jules Ostin (Anne Hathaway). She is a strict boss but she can also be very friendly person. Ben is assigned to work with Jules as his personal assistant and they become friends at the end. This movie seems simply and is for all who want to relax and have fun.


Ben Whittaker (Robert De Niro) je 70 ročný vdovec, ktorého život na dôchodku rozhodne nebaví. Cíti sa nepotrebný, no je si vedomý svojich kvalít a svoj život chce prežiť naplno, aj vo vysokom veku. Preto sa rozhodne prihlásiť sa na  seniorskú stáž, ktorú ponúka firma About The Fit, zaoberajúca sa internetovým obchodom oblečenia a módnych doplnkov. Túto firmu založila a riadi Jules Ostinová (Anne Hathaway), ktorá žiada od svojho tímu maximálne nasadenie, no dokáže byť aj priateľskou osobou. Ben stáž získa a dostane sa do pozície osobného asistenta šéfky Jules, Nakoniec ich pracovný vzťah prerastie v milé priateľstvo. Film pôsobí nenáročne a je určený pre divákov, ktorí si chcú nielen oddýchnuť ale sa aj pobaviť.


Even though I expected more fashion scenes, I really like the main (mentioned) idea of this movie by director and screenwriter - Nancy Meyers. The story great shows todays modern world by a view of  an elderly person with experiences, which never get old...
As a big plus for the movie I found stunning work area and fresh business looks of Jules, the boss. I can not stop looking at them!

Hoci som od tohto filmu očakávala viac módneho deja, myšlienkou režisérky a autorky scenára Nancy Meyers som nadšená. Dej úžasne zachytáva dnešný moderný svet pohľadom staršieho človeka so skúsenosťami, ktoré nikdy nezostarnú...
Za veľké plus filmu považujem ohromujúce pracovné prostredie a svieže biznis outfity šéfky Jules. Nevedela som sa vynadívať!No comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe