Bratislava fashion days (spring/summer) 2016

-

I love fashion shows - that moment of excitement when they call a fashion designer to the scene and you are waiting for his creations; that feeling when first model comes up and you get goosebumps and that great opportunity to see every detail of the clothes from the first row! I really enjoy admiring the fashion collections, diving into the different worlds of fashion designers, but sharing my experiences with you I like even more.
On April 13th - 15th, 2016 I did not miss Bratislava fashion days 2016 for spring/summer season, which took a place in a gorgeous Double Tree by Hilton hotel. The program was really varied - three days full of interesting fashion shows accompanied by great music show thanks to the music director Martin Valihora, and DJ DAVE.
In today´s article I will introduce to you the collections, which have inspired me the most!


Milujem módne prehliadky - ten moment vzrušenia, keď ohlásia meno módneho tvorcu a vy očakávate čo si pre vás tentokrát pripravil; ten pocit keď na mólo nastúpi prvá modelka a vy pocítite zimomriavky a tá skvelá príležitosť vidieť každý detail šiat naživo z prvých radov! Veľmi si užívam obdivovanie módnych kolekcií, nazeranie do rozličných svetov módnych tvorcov a ešte radšej sa s vami o to delím. 
Ani ja som si nenechala ujsť tohtoročné Bratislavské módne dni 2016, konkrétne pre obdobie jar/leto, ktoré sa odohrávali 13.- 15.4.2016 v krásnych priestoroch hotela Double Tree by Hilton. Program bol skutočne pestrý- tri dni plné zaujímavých prehliadok doplnené o úžasnú hudobnú šou vďaka spolupráci hudobného dramaturga Martina Valihoru DJ DAVE. 
V dnešnom článku vám predstavím kolekcie, ktoré ma zaujali najviac!


DAY 1 (1. deň)


ALAE -FASHION TV

Because of  the 5th Fashion TV´s birthday celebrating, Gabriela Drobová has prepared an exclusive fashion show with her team of TV presenters for us . They created stunning cuts which expressed the female beauty and reminding an ancient goddess or a charming femme fatale. I really love the simplicity of  textiles, luxurious material and used colours (blue, burgundy, yellow, green, fuchsia, white) which represented the broadcast of Fashion TV.

Pri oslave 5. narodenín módnej televízie Fashion TV si pre nás Gabriela Drobová aj s tímom moderátoriek pripravila exkluzívnu prehliadku šiat, ktoré samy vytvorili. Nádherné strihy vyjadrujúce ženskú krásu a pripomínajúce antickú bohyňu či zvodnú femme fatale, jednoduché padavé látky, luxusný materiál a taktiež výber farieb (modrá, bordová, žltá, zelená, cyklaménová, biela), ktoré reprezentujú vysielanie Fashion TV ma skutočne nadchli! 
RELLECIGA

The warm, sunny days are finally waiting for us and many of us have already thought, which destination they are gonna visit in the summertime. The swimsuit collection and beach accessories by Relleciga brand prepared us for a summer season in a few different styles - it is up to you if you choose boho style, classic black colour added with luxurious gold or you will transform into the romantic girl with floral headband in pleasant pastel colours. Styling by Andrej Kusalík.


Teplé slnečné dni máme konečne pred sebou a už teraz mnohí z nás rozmýšľajú, kam pôjdu v lete na dovolenku. Kolekcia plaviek a plážových doplnkov značky Relleciga nás pripravili na letnú sezónu v niekoľkých štýloch - je len na vás či podľahnete boho štýlu, zostanete pri klasickej čiernej doplnenej o luxusnú zlatú alebo sa premeníte na romantičku s kvetmi vo vlasoch a v príjemných pastelových farbách. O styling sa postaral Andrej Kusalík.CUBE

When someone says CUBE, I imagine handbags and accessories, which every woman has to have. I fell in love with their modern and fresh design for every occasion. Playful, elegant and luxurious at the same time. Speaking about materials, the leather and plastic dominated, added with embroidery and studs.

Keď sa povie CUBE, predstavím si kabelky a doplnky pri ktorých každá žena zaplače.  Ich moderné a svieže prevedenie na všetky príležitosti som si zamilovala. Hravé, elegantné a luxusné zároveň. Čo sa týka materiálov, dominovala koža a plast doplnený o výšivky a cvoky.
DOROTI


Doroti greatly expressed the connection between Slovak traditions and prototype of the modern woman. I admired the sophisticated cuts, embroideries and prints which where inspired by Slovak folk and national clothes. Softly pastel and earthy colours made a nice atmosphere of whole collection.

Prepojenie slovenských tradícii a prototypu modernej ženy skvelo vystihla Doroti. Nadchli ma rafinované strihy, výšivky a potlače, ktoré boli inšpirované folklórom a tradičným slovenským krojom. Nežné pastelové a zemité farby celú kolekciu uviedli do príjemnej atmosféry.


JANA GAVALCOVÁ

We can continue with speaking about folk and our traditions. Jana Gavalcová know how to fascinate me everytime. Her great using of blueprint and cuts always makes for the stunning result. There was no difference even this time. Earthy colours - green, brown, blue and details of laced hem and zippers created the unique models.

Pri prvkoch folklóru a našich tradícií ešte zostaneme. Jana Gavalcová ma vie vždy očariť. Jej skvelé použitie modrotlače a  strihov dodá vždy ohromujúci výsledok. Inak tomu nebolo ani tentokrát. Farby zeme - zelená, hnedá, modrá a detaily v podobe krajkových lemov, zipsov vytvorili unikátne modely.


JANA JURČENKO

Jana Jurčenko decided to change her notorious evening gowns a little bit and create its modern version by adding trousers into her collection. As she says, she is also "the trousers type" and she applied this fact into her models, too. You can feel a small connection with business look (trousers, pencil skirts, blouses). Today´s modern woman wants to feel elegant, luxurious and comfortably at the same time.

Jana Jurčenko sa rozhodla svoje povestné róby trošku pozmeniť a vytvoriť ich modernejšiu verziu. Do svojej kolekcie vniesla nohavice. Ako sama tvrdí, ona sama je nohavicový typ a túto skutočnosť aplikovala do svojich modelov.Je z nich cítiť mierne prepojenie s business lookom (široké nohavice, puzdrové sukne, blúzky). Dnešná moderná žena  sa chce síce cítiť elegantne a luxusne, no zároveň aj pohodlne.
DAY 2 (2. deň)ALICE ABRAHAM

Alice Abraham - a Czech fashion designer, proved that fashion and history really belong to each other. By looking at the beautiful embroideries inspired by folk; interesting cuts and prints with religious motif I have goosebumps till today. This was one of my the most favourite fashion shows ever!


Česká módna návrhárka Alice Abraham dokázala, že móda a naša história k sebe skrátka patria. Pri pohľade na nádherné výšivky inšpirované folklórom, zaujímavé strihy a na potlače s náboženským motívom mám zimomriavky dodnes. Toto bola jedna z mojich najobľúbenejších prehliadok vôbec!


JANA POLAK


Jana Polak created a great show for our eyes. A play of bold colours and geometric patterns contrasted with simple lines and accessories. The fashion can be playful, too! 


Jana Polak  vytvorila svojou kolekciou pre naše oči úžasnú šou. Hra výrazných farieb a geometrických vzorov nádherne kontrastovala s jednoduchými strihmi a doplnkami. Móda dokáže byť  aj hravá!


ZUZANA HAKOVÁ

This is the way I imagine an art. Zuzana Haková proved, that she is not only a talented fashion designer, but also an artist. Her sophisticated cuts (in which the female silhouette had interesting forms) fascinated me a lot. Perfect interplay of textiles and imagination.

Takto si predstavujem umenie. Zuzana Haková nám dokázala, že je nielen talentovanou módnou návrhárkou ale aj umelcom. Fascinovali ma jej rafinované strihy, pri ktorých ženská silueta mala zaujímavé podoby. Dokonalá súhra látok a predstavivosti,DAY 3 (3. deň)LA RENA

LA RENA reminded me of a prototype of woman by Christian Dior. Woman in her version is a real lady. Thanks to the elegant hats, luxurious fur elements and soft embroidery I felt like in Paris. Le chic!


LA RENA  mi trošku pripomenula prototyp ženy módneho návrhára Christiana Diora. Žena v podaní tejto návrhárky je skutočnou dámou. Elegantné klobúky, luxusné kožušinové prvky a jemná výšivka mi navodili francúzsku atmosféru. Le chic!


ROZALIA BOT

The next exclusive foreign host was Rozalia Bot from Romania. She transferred me into the fairytale, where floral embroideries, suede and colours of gemstones - royal blue, emerald or burgundy dominated. 

Ďalším exkluzívnym zahraničným hosťom bola Rozalia Bot z Rumunska. Preniesla ma do rozprávky, v ktorej dominovali kvetinové výšivky, semiš a farby drahokamov - kráľovsky modrá, smaragdová či burgundy. 


ZLATICA HUJBERTOVÁ

Speaking about fairytales, Zlatica Hujbertová created fairies from the models, who were elegant, mysterious and gentle. White, cream colours added with lace and covered shoulders dominated. I also liked hairstyles of models and the whole collection had a magic atmosphere.


Pri rozprávkach ešte zostaneme. Zlatica Hujbertová vytvorila z modeliek víly, ktoré boli elegantné, tajomné a jemné. Dominovala biela a krémová farba doplnená o čipku a zahalené ramená. Veľmi sa mi páčili aj účesy modeliek a celá kolekcia mala magickú atmosféru.


ANNAMÁRIA KISS KÓSA

An interesting connection between sailor stripes and sexy lace made these unique creations. Except for makeup (smokey eyes), models impressed hosts with their interesting headbands. too. Black and white combination is really immortal!

Zaujímavé spojenie námorníckych pruhov so sexy čipkou vytvorilo tieto unikátne modely. Modelky okrem líčenia v štýle dymových očí ohúrili divákov aj svojimi zaujímavými čelenkami. Čierno-biela kombinácia je skutočne nesmrteľnou!


MICHAEL KOVÁČIK


To be honest, when I saw the list of performing fashion designers, I really did not know what can I expect from Michael. I heard lot of praises, but I was really curious, if he can catch my attention, because there were lot of my favourite designers. And he really could. His models were stunning - minimalistic, elegant and female. He beautifully played with cuts and with female silhouette generally. Hat off to you!

Keď som si pozerala zoznam účinkujúcich módnych návrhárov, pravdu povediac som si pri Michaelovi nevedela predstaviť, čo mám očakávať. Počula som na neho samé chvály, no bola som skutočne zvedavá, či ma popri mojich obľúbencov dokáže niečim ohúriť. A veruže to dokázal. Jeho modely boli úchvatné - minimalistické, elegantné a ženské. Nádherne sa pohral so strihmi a celkovo so ženskou siluetou. Klobúk dole!

FACTORY WTF ?!

This fresh, rebellious brand introduced its fashion world full of luxury, sex-appeal and fun. It reminded me of Moschino brand and its creative director Jeremy Scott a bit. I had and opportunity to admire sequins on beautiful cocktail dresses, army style with cute patches or transparency of daring dresses.

Táto svieža rebelská značka predstavila svoj módny svet plný luxusu, sex-appealu a hravosti. Tak trošku mi  svojou odviazanosťou pripomenula značku Moschino na čele s Jeremym Scottom. Mala som možnosť obdivovať flitre na krásnych koktejlkách, army štýl s chutnými nášivkami či priehľadnosť odvážnych šiat.

JANA PIŠTEJOVÁ

The highlight of the evening and also of Bratislava fashion days was Jana Pištejová with her impressive collection of wedding dresses headed by Czech topmodel Simona Krainová. Every girl's dream is to have a fairytale wedding with beautiful wedding dress. I think that Janka fulfilled many women dreams with her collection! I am without words.

Zlatým klincom večera a aj Bratislavských módnych dní bola Jana Pištejová s jej impozantnou kolekciou svadobných šiat na čele s českou topmodelkou Simonou Krainovou. Snom každého dievčaťa je mať rozprávkovú svadbu s nádhernými svadobnými šatami. Myslím si, že touto prehliadkou Janka splnila túžby nejednej ženy! Zostávam bez slov.Photos by Bratislavské módne dni (zenskyweb.sk)
Videos by Lukáš Kolenič - XAQUAR PRODUCTIONNo comments

Thank you for visiting Magnifique Brunette. 2014 © All rights reserved by Magnifique Brunette. Powered by Blogger.

Subscribe